GIDA SİSTEMİNİN GELECEĞİNİ ETKİLİYEN DEĞİŞİM FAKTÖRLERİ

 • Demografik değişim
 • İklim değişikliği
 • Sınırlı kaynaklar (su, toprak vb…) ve enerji
 • Beslenme Modelindeki değişim ve gelişme
 • Ulusal ve uluslararası gıda sisteminin yönetimi
 • Tüketicilerin değer yargı ve etik değişimleri

Sürdürülebilir Gıda Konferansı 2016 bugünün gıda ile ilgili sorunlarına bütünsel bir yaklaşımla öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Nüfus artışı, iklim değişikliği, insan sağlığı, kaynak yönetimi, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği, bilim ve araştırmanın bağımsız alanları olmalarının yanı sıra önemli siyasi konular da olup ve heyecan verici iş fırsatlarını kapsamaktadır. Ne yediğimiz sadece bizim sağlığımızı belirlemez, aynı zamanda gezegenimizin sağlığına da karar verir. Bu yıl konferansta sürdürülebilir gıda tedarik ve tüketimi için; tüketici davranışlarından şeffaf tedarik zincirine, ambalajlamadan gıda atığına, çevresel etkilerden sürdürülebilir tarıma, sürdürülebilir perakende zincirlerinden ekosistemin korunmasına kadar pek çok konu paylaşılacak.

 • 2050’ye Doğru Herkese Gıda
 • Değişen Tüketici Talepleri ve Sürdürülebilir Gıda
 • Tedarik Zincirinde Şeffaflık
 •  Tedarik Zincirinde Şeffaflık
 • Sürdürülebilir Gıda İçin Sürdürülebilir Tarım
 • Sağlıklı ve Güvenilir Gıda Ambalajları
 • Gıda Atığı ve Kayıpların Azaltılması
 • Sürdürülebilir Gıda ve Etik
 • Yerel Gıdaların Korunması ve Kültür
 • Sürdürülebilir Gıda, Yeşil İş ve İstihdam