Hızlı siyasi ve çevresel değişimler tüm dünyadaki toplumlar üzerinde önemli etkilere sahip. Artan küresel nüfus için, güvenli çevresel sınırlar içerisinde sağlıklı ve besleyici bir diyet sağlamak bugün insanlığın karşılaştığı en büyük sorunlardan birisidir. Bu sorunlar karşısında hedeften harekete, taahhütlerden sistematik değişime nasıl geçebiliriz?

Bu gerçeklerden yola çıkarak geçtiğimiz yıl sürdürülebilir büyüme hedefiyle sektörü bir araya getiren Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS, bu yıl da tüm paydaşların katılımı ile 3. kez Sürdürülebilir Gıda Konferansı 2017’yi gerçekleştiriyor.

Her geçen gün artan dünya nüfusuna sağlıklı, güvenilir ve ulaşılabilir gıda hedefi doğrultusunda sektörde farkındalık yaratmak ve gıda sistemlerinde sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmak amacıyla iş dünyası, kamu, bilim ve sivil toplum alanlarından ulusal ve uluslararası uzmanlar Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda bir araya geliyor.

Sürdürülebilir Gıda Konferansı, sektörün önde gelen liderleri ile nüfus artışı, iklim değişikliği, sürdürülebilir büyüme, kaynak verimliliği, sağlık, açlık ve göç gibi birbiri ile bağlantılı konulara ve sorunlara gıda sistemlerinin dönüşümü ile nasıl çözümler üretilebileceğini ve bu alandaki fırsatları ortaya koymayı hedefliyor.

 

thumb